top of page

MATH THEIR WAY

“Math their Way” programı yine California Üniversitesi tarafından oluşturulmuş, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmalara aktif olarak katılmasını sağlayan alternatif bir matematik müfredatıdır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma; dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşan bu program, GEMS matematik programı ile birbirini tamamlamakta, öğrencilerin matematikten zevk almalarını hem de daha sonraki eğitimlerinde matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamaktadır.

bottom of page