top of page

Yaratıcı Drama

Eğitim gruplarının tamamında uygulanan Yaratıcı Drama branşımız, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; bilişsel, motor ve duyuşsal becerileri geliştirmek için yaparak - yaşayarak öğrenme ve doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır. Yaratıcı Drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel alanlarda, problem çözme, empati kurma, sözel/sözsüz ifade etme becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

bottom of page