top of page

Scamper

Scamper düşünme tekniği yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan oldukça kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisinde seçilen nesne, beyin fırtınası yoluyla değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmaya cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

Scamper thinking technique is a very easy and fun brainstorming method used in the development of creative thinking. In the series of thinking methods directed to a single object, the selected object is changed and developed through brainstorming. The child is asked questions. These questions make the child think in ways that they were not used to before. In a sense, these questions are a driving force for gaining different thinking skills. It develops children's thoughts and encourages them to explore. It creates the opportunity to practice according to their needs so that they can develop their creativity and own views. It also teaches flexible thinking and breaking stereotypes.

bottom of page