top of page

Müzik MUSIC

Eğitim gruplarımız ile gerçekleştirdiğimiz Müzik etkinliklerimizde, kavramların ve değerlerin verilmesi amaçlanırken, bir yandan da öğrenciler dinlemeyi, dikkatini yoğunlaştırmayı, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedirler. İşitsel dikkati, uzun süreli hafızası ve farkındalığı gelişen öğrencilerin, farklı zamanlarda dinlediği müzikleri hatırlaması, dinlediği müzikte konu anlatıldığında, konu ile müzik arasında neden-sonuç ilişkileri kurması, böylelikle bilişsel süreçlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Our music activities aim to impart concepts and values and students learn to listen, concentrate, recognize and distinguish sounds. Students who develop auditory attention, long-term memory and awareness are able to remember the music they listen to at different times, establish cause-effect relationships between the subject and the music when the subject is explained in the music they listen to, thus supporting cognitive processes.

bottom of page