Müzik

Eğitim gruplarımız ile gerçekleştirdiğimiz Müzik etkinliklerimizde, kavramların ve değerlerin verilmesi amaçlanırken, bir yandan da öğrenciler dinlemeyi, dikkatini yoğunlaştırmayı, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedirler. İşitsel dikkati, uzun süreli hafızası ve farkındalığı gelişen öğrencilerin, farklı zamanlarda dinlediği müzikleri hatırlaması, dinlediği müzikte konu anlatıldığında, konu ile müzik arasında neden-sonuç ilişkileri kurması, böylelikle bilişsel süreçlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.