top of page

İngilizce ENGLISH

Yabancı dil eğitiminin yanı sıra çocukların sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini de destekleyen ve Türkçe temalarla eşzamanlı olarak devam eden, sınıf içi görsel materyaller ve yayınlarla desteklenen bir sistemden oluşmaktadır.

Yaş grupları arttıkça artan etkinlik saatleri ile düzenlenmiş programın yanında, sadece ders saatleri içerisinde değil, günlük süreçlerde, alan gezilerinde de İngilizce öğretmenlerimiz öğrencilere eşlik etmektedir.

 

English education at Atik Preschools is carried out in half-day programs in order to enable our students to meet with a foreign language for a positive attitude and to acquire language naturally in line with their wishes and curiosity. The main purpose of our English lessons is to guide the students to every educational and experiential process that takes place in the classroom flow by the teachers during the period. Another aim is to experience English as a language of communication. The content of our early age language acquisition program covers social science and citizenship topics from world-leading curricula that arouse curiosity and enthusiasm for Preschool children whose mother tongue is not English.

Our Preparatory and Intermediate groups spend the half of the day with Turkish teachers and the other half with English teachers. Our students spend their time in activity areas such as Centers, Circle Time, Arts & Crafts, Music & Drama, Table Time , Story Time, Math & Science.In the program of our small groups, there are English hours in the same activity areas, as block lessons, which will cover half of the daily activity hours.

In Atik Preschools, students acquire the language in a planned system, by being exposed to natural language.

bottom of page