top of page
Güvenlik kamerası

Güvenlik / SECURITY

Okulumuzda 7-24 vardiyalı sistemle güvenlik elemanlarımız tarafından korunmaktadır. Ayrıca giriş-çıkış alanları ve ortak olanlar güvenlik kameralarıyla izlenmekte olup, 30 gün kayıt altında tutulmaktadır. Binamızda çocuklarımızın güvenliği için gerekli tüm önlemleri alınmış olup, gerekli fiziksel bakımlar (ilaçlama, elektrik, kombi tesisat vb.) periyodik olarak yapılmaktadır.

Kayıtlı öğrencilerimiz için kayıt esnasında veli tarafından güvenlik teslim formları doldurulmakta olup, listedeki kişiler dışında çocuklarımız hiç kimseye teslim edilmemektedir. Velimizin yazılı isteği doğrultusunda teslim etmemiz gereken kişilere kimlik kontrolü yapılmaktadır. Belirlenen bu prosedür servisten teslim edilen öğrenciler için de geçerlidir.

 

Our school is protected by our security staff with a 7-24 shift system. In addition, entrance-exit areas and common areas are monitored by security cameras and recorded for 30 days. All necessary measures have been taken for the safety of our children in our building, and necessary physical maintenance (insecticide, electricity, combi installation, etc.) is carried out periodically.

For our registered students, security submission forms are filled by the parents during registration, and our children are not delivered to anyone except the people on the list. In accordance with the written request of our parents, identity checks are made to the people we need to deliver. This determined procedure is also valid for students who have been delivered from the service.

bottom of page