top of page

Rehberlik Çalışmaları
COUNSELLING SERVICE

Oryantasyon Çalışmaları: Rehber öğretmenimiz okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize ve velilerine süreç boyunca destek vererek okula adaptasyonun sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için yardımcı olur. Bu aşamada öğrencinin ön yaşantısı, yaş grubu, okul deneyimi ve aile tutumları önem teşkil etmektedir.

 

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Yaş grubuna uygunluğa göre belirlenmiş test ve envanterler, öğrencilerimizin farklı alanlardaki gelişimlerini ve desteklenmesi gereken alanlarını belirlemek amacıyla periyodik olarak yapılır.

 

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma, empati gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

 

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmek, akran iletişimini gözlemlemek ve duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemektir.

 

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Hazırlık grubu öğrencilerimizin ilkokula geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla çalışmalar yapılır.

 

Sınıf Çalışmaları: Sınıf öğretmenin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda, 15 günde bir her sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içerir.

 

During the orientation studies, our school counselor supports new students and their parents throughout the process. It helps to adapt to school in a healthy and fast way. At this stage, the student's prior life, age group, school experience and family attitudes are important.

Student Identification and Monitoring Studies: tests and inventories determined according to age group are carried out periodically in order to determine the development of our students in different fields.

Activities to Develop Social Responsibility Awareness: These are the activities carried out to help them experience and understand emotions such as cooperation, sharing and empathy.

Group Observations: Group observations are made for all age groups. The purpose of the observations is to get to know our students in the group, to observe peer communication and to identify problems in emotional and social areas

School Maturity Studies: Studies are carried out to measure the previous skills of our preparation group students during the start of primary school, to identify and support their strengths and aspects that need to be supported.

Classroom Studies are held every 15 days in line with the subjects needed by the teacher. It includes a variety of activities and activities in classrooms to develop and support children on issues such as life skills, values, and school maturity.

bottom of page