Boy at Playground

Vizyon

Atik Anaokulları’nda çocuklarımız, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Atik Çocuk Anaokulu, okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzeri kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

DIY Robot ile çocuk

Misyon

  • Çocuklarımızın merak duygularını harekete geçiren ve öğrenme süreçlerini yönlendirebilecekleri etkinlikler hazırlayarak, onların, kendilerini ifade etme, öz değerlendirme ve öz disiplin alanlarında kendilerini geliştirmelerine fırsat veren,

  • Çocuklarımızın bilgi edinirken oyun oynamalarını ve gözlemlemelerini sağlayarak kendilerini ve birbirlerini tanımaya teşvik eden,

  • Çocuklarımızın öğrenme sürecinde aktif, yönlendirici ve karar veren, öğretmenlerimizin ise rehber rolünde, daha az aktif, güdüleyici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol almasını sağlayan,

  • Toplumumuzun yapısal özelliklerine uygun, aynı zamanda evrenselliği de dikkate alan,

  • Çalışan motivasyonumuzun yüksek olduğun ve bu motivasyonun okul iklimini olumlu etkilediği,

  • İlçemizde ve çevre ilçelerde ebeveynlerin fiziksel koşullar ve eğitim kalitesi açısından kayıt yaptırmak istediği, bir okul olmaktır.