top of page
Boy at Playground

Vizyon / VISION

Atik Anaokulları’nda çocuklarımız, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Atik Çocuk Anaokulu, okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzeri kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

 

In our Preschools, our children acquire knowledge by researching, questioning, doing and living, not memorizing. They are educated to be individuals who have developed self-discipline and self-esteem, who are aware of their place in society as an individual, who can share, who can express themselves, who are responsible, who respect the rights of others while protecting their own rights, who are sensitive to our traditions and customs, and who protect nature.

While following the new developments in pre-school education, our aim to be one of the best schools in our country that can lead other similar institutions in every respect, by providing information appropriate to today's social and educational conditions not only to our children but also to adults.

DIY Robot ile çocuk

Misyon / MISSION

 • Çocuklarımızın merak duygularını harekete geçiren ve öğrenme süreçlerini yönlendirebilecekleri etkinlikler hazırlayarak, onların, kendilerini ifade etme, öz değerlendirme ve öz disiplin alanlarında kendilerini geliştirmelerine fırsat veren,

 • Çocuklarımızın bilgi edinirken oyun oynamalarını ve gözlemlemelerini sağlayarak kendilerini ve birbirlerini tanımaya teşvik eden,

 • Çocuklarımızın öğrenme sürecinde aktif, yönlendirici ve karar veren, öğretmenlerimizin ise rehber rolünde, daha az aktif, güdüleyici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol almasını sağlayan,

 • Toplumumuzun yapısal özelliklerine uygun, aynı zamanda evrenselliği de dikkate alan,

 • Çalışan motivasyonumuzun yüksek olduğun ve bu motivasyonun okul iklimini olumlu etkilediği,

 • İlçemizde ve çevre ilçelerde ebeveynlerin fiziksel koşullar ve eğitim kalitesi açısından kayıt yaptırmak istediği, bir okul olmaktır.

   

 • By preparing activities that stimulate our children's sense of curiosity and direct their learning processes, giving them the opportunity to develop themselves in the areas of self-expression, self-evaluation and self-discipline,

 • Encouraging our children to get to know themselves and each other by enabling them to play and observe while having knowledge,

 • Enabling our children to take an active and decision-making role in the learning process, while our teachers have motivating and facilitating role as a guide,

 • In accordance with the structural characteristics of our society, considering universality at the same time,

 • Employee motivation is high and this motivation positively affects the school climate,

 • Being a school is what parents want to register in terms of physical conditions and education quality in our district

bottom of page