top of page

Spor PHYSİCAL EDUCATİON

Bütün yaş gruplarımız ile gerçekleştirdiğimiz Spor etkinliğimizin temel amacı; öğrencilerimizin

zihin - beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlenmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisi ve kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktır. Etkinliklerimiz denge ve koordinasyon çalışmaları, bireysel, eşli ve grup çalışmaları, sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

Physical education is done with all age groups and its main purpose is to help them develop mind-body integrity, neuromuscular and joint coordination, become conscious of the health benefits of sports throughout life, and gain the habit of acting in cooperation and team spirit, and behaving according to the rules. Our activities are enriched with balance and coordination exercises, individual, partner and group exercises, sports games, basic gymnastics and balance movements.

bottom of page