top of page

Math Their Way

“Math their Way” programı yine California Üniversitesi tarafından oluşturulmuş, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmalara aktif olarak katılmasını sağlayan alternatif bir matematik müfredatıdır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma; dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşan bu program, GEMS matematik programı ile birbirini tamamlamakta, öğrencilerin matematikten zevk almalarını hem de daha sonraki eğitimlerinde matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamaktadır.

Math their Way” program is an alternative mathematics curriculum created by the University of California, which enables students to participate actively in mathematics education from kindergarten to 6th grade. Getting acquainted with the concept of number from an early age, making comparisons, grouping, estimating; The program consists of activities planned by taking into account the basic mental processes in mathematics such as creating a series, understanding the operation properties. It complements each other with the GEMS mathematics program. It enables students to enjoy mathematics and to have a positive attitude towards mathematics in their later education.

bottom of page