top of page

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Oryantasyon Çalışmaları: Rehber öğretmenimiz okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize ve velilerine süreç boyunca destek vererek okula adaptasyonun sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için yardımcı olur. Bu aşamada öğrencinin ön yaşantısı, yaş grubu, okul deneyimi ve aile tutumları önem teşkil etmektedir.

 

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Yaş grubuna uygunluğa göre belirlenmiş test ve envanterler, öğrencilerimizin farklı alanlardaki gelişimlerini ve desteklenmesi gereken alanlarını belirlemek amacıyla periyodik olarak yapılır.

 

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma, empati gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

 

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmek, akran iletişimini gözlemlemek ve duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemektir.

 

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Hazırlık grubu öğrencilerimizin ilkokula geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla çalışmalar yapılır.

 

Sınıf Çalışmaları: Sınıf öğretmenin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda, 15 günde bir her sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içerir.

bottom of page