top of page

Eğitim Programlarımız

Atik Anaokulları’nda tematik olarak yapılandırılmış, GEMS programı üzerine kurulu, kavram ve sorgulama temelli eklektik bir eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. SCAMPER uygulamaları ile yaratıcı düşünme becerileri desteklenirken, High Scope programının

Plan-Do-Review (Planla-Yap-Değerlendir) süreci, öğrencilerin öz yönetim becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır.

Girls Having Fun
bottom of page